Westmannica och Dybeck

4 år sen.

I Stiftsbiblioteket finns den äldre delen av Westmannica, Västmanlandssamlingen. Här finns tryck och skrifter från länets historia ända tillbaka till 1500-talet. Något senare hittar vi tidskriften Runa från 1800-talets mitt. Runa utges av folkminnesforskaren Richard Dybeck (1811-1877), själv västmanlänning. Dybeck är i dag mest känd för att ha skrivit texten till Sveriges nationalsång, Du gamla du fria. Sången framförs offentligen första gången i november 1844.