Akademisk högtid

Vetenskapens framtid firades

4 år sen.

Mälardalens högskola firade Akademisk högtid under högtidliga former i Västerås konserthus den 28 april. Akademiska högtiden är ett firande i vetenskapens, kunskapens, konstens och gemenskapens tecken.

Akademisk högtid arrangeras främst för att uppmärksamma och hedra högskolans nya professorer, doktorer och hedersdoktorer. Det bjöds på tal, fanfarer, applåder och musik från kammaroperautbildningen och kammarmusikerprogrammet vid Mälardalens högskola.

Vid promoveringsceremonin uppmärksammades de som disputerat vid högskolan sedan den senaste akademiska högtiden. Vid ceremonin installerades även de som blivit professorer eller adjungerande professorer under samma period. Vid årets högtid installerades även högskolans nya rektor Paul Pettersson och en prisceremoni hölls där både MDH:s samverkansmedalj och pedagogiska pris delades ut.

Samverkansmedaljen delades ut till Carina Färm som är vd för Vafab Miljö och det pedagogiska priset delades ut till Oman Aytar som är docent och universitetslektor i socialt arbete och Karl Krister Lindholm som är universitetsadjunkt i medicinsk vetenskap, båda vid akademin för hälsa, vård och välfärd. Även innehavaren av proffesuren till Alva Myrdals minne, professor Imelda Coyne, presenterades.

Akademiska högtiden hölls för tionde gången. Mälardalens högskola firar dessutom 40 årsjubileum i år, sedan starten av verksamheten den 1 juli 1977, vilket också uppmärksammades under kvällen.