Västerås Citysamverkan

Västerås Citysamverkan 20 år – för framtidens stadskärna

5 år sen.

Västerås Citysamverkan AB är 300 butiker och verksamheter som tillsammans med 115 kaféer och restauranger och Västerås stad gemensamt jobbar för en levande, attraktiv stadskärna. En stor del av arbetet handlar om att samla stadens handlare, entreprenörer, fastighetsägare och tjänstemän för att som en enda kraft skapa bästa möjliga city i Västerås.

Västerås Citysamverkan bildas 1997 när Västerås Cityförening och Fastighetsägarna i city startar Citysamverkan AB. Initiativet är en reaktion på den externhandel som skapats på handelsområdet Hälla. Målet är att stärka och utveckla handeln, liksom övriga verksamheter i city.

År 2008, 11 år efter starten, får Citysamverkan en nytändning. Ett externt köpcentrum på Erikslund utanför Västerås bildas; hit kommer IKEA och 70 nya butiker. Det står klart att centrumhandeln har stagnerat och nya gemensamma grepp krävs för att väcka den till liv på nytt. Från och med den 1 augusti 2008 är Maria Fors vd för Västerås Citysamverkan.

Tidigare ser handlare, politiker och fastighetsägare på sina egna områden; därför formas en gemensam strategi och arbetsplan. Numera har alla aktörer inom Citysamverkan ett gemensamt fokus: vad som är bra för city är bra för Västerås som stad.

Under de nio år som gått sedan 2008 har Västerås genomgått en förändring där nya ytor och mötesplatser bildats. Kring Bondtorget har gamla fastigheter fått ett lyft som krogar, nattklubbar och restauranger. Nya bostadsområden skapas när innerstaden förtätas – I dag bor över 10 000 människor innanför Cityringen.

Etableringar inom näringsliv och utbildning skapar också en levande stadskärna. Mälardalens högskola har i dag 14 000 studenter som helt eller delvis lever eller rör sig bland butiker, restauranger och kaféer i city. År 2013 får Västerås priset Årets stadskärna.

Under 2015-2016 ökade besöken i city med 17,6 procent – en ökning från föregående år med över 8 procent. Detaljhandeln i Västerås omsätter cirka 1,8 miljarder kronor (2015). Initiativkraften att samlas för citys bästa sker genom marknadsföring av evenemang och nyheter för medborgarna via egna kanaler: hemsida, sociala medier, Västerås Cityapp, dessutom VLT och Västerås Tidning.

Stadsmiljöfrågor och gestaltning av stadskärnan ingår också i Citysamverkans arbetsområden, till exempel omdaning av gator och torg, eller arbete med till exempel vinter- och julbelysning. Inom stadsmiljöfrågor utvecklar man fastigheter i city för nya verksamheter i ett steg att skapa en levande, attraktiv stadskärna för båda dag- och kvällsaktiviteter: från restauranger och kaféer till butiker och andra verksamheter.

År 2016 får promenadstråk och offentliga ytor i stadsrummet tillfälligt besök: ett 20-tal rådjur i glasfiber placeras ut som utsmyckning, populära bland barn. Reaktionerna som följer visar invånarnas engagemang för en levande stad; rådjuren får både lovord och glåpord.

Andra rådjur står stadigt i Vasaparkens jord för att belysa parklandskapet ner mot Centralstationen. Flocken har på senare tid även utökats med ett par hjortar.

En levande stadskärna skapas inte av krafter från ett håll. Genom dialogprojektet Tyck om din innerstad skapas en gemensam målbild för Västerås innerstad till år 2050. Genom olika aktiviteter och evenemang har man mött 3 000 medborgare som lämnat åsikter, idéer och synpunkter. Resultatet skapar en attraktiv stadskärna, behaglig att leva i och spännande för besökare.

Inom Västerås Citysamverkan arbetar politiker och tjänstemän från Västerås stad, näringsliv, fastighetsägare och andra organisationer tillsammans för en utveckling av den levande stadskärnan. En plats med aktiviteter dag som kväll, för människor, mingel och vimmel. Gemensamt tar man stora och små steg i  samma riktning: att nu och i morgon kunna skapa Sveriges bästa city.