©Pia Nordlander

Västerås blev Årets Purple Flag-stad!

4 år sen.

Priset delas årligen ut av Svenska Stadskärnor för att uppmärksamma svenska städers arbete med att göra stadskärnan tryggare och attraktivare under kvällar och nätter.

– Västerås har implementerat Purple Flags områden i kommunens handlingsplan och säkrat arbetet för en tryggare, attraktivare stad för framtida generationer, säger Tomas Kruth, projektledare för Purple Flag hos Svenska Stadskärnor.

Besöksrekord i city efter kl. 17.00
Det är flera faktorer som spelat in i Västerås fick utmärkelsen 2017. Bland annat märks det då stadsparken fått ett lyft med ny belysning och nya sittplatser. Dessutom har staden utvecklat en mängd olika aktiviteter som gett effekt på den så kallade kvällsekonomin (klockan 17-05) där antalet besök för perioden januari till maj ökade hela 23 procent jämfört med 2016.

– Det här visar hur långt vi kan nå med ett målmedvetet och konsekvent arbete där samverkan är i fokus. Det ökar Västerås citys attraktionskraft ännu mer. Idag firar vi en utmärkelse men det är i vårt fina arbete i vardagen som vi flyttar fram våra positioner, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås.

Bakom Västerås utmärkelse ligger ett brett samarbete mellan affärsidkare, Västerås stad, fastighetsägare, restauranger, kaféer och hotell till polis, vaktbolag och ideella krafter i city.

– Det här är ett bevis för att vår samverkan ger konkreta resultat. Vi ökar attraktiviteten för city under hela dygnet och lockar fler besök under hela året. Vi är många som har anledning att vara stolta idag, säger Maria Fors, vd för Västerås Citysamverkan.

Purple Flags motivering till Västerås som Årets Purple Flagstad 2017
För deras framgångsrika och kontinuerliga arbete i samverkan baserad på Purple Flag Swedens fem fokusområden – säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy. Med Purple Flags modell har man förstärkt sin samverkan ytterligare och ändrat fokus på sin verksamhet att inte bara gälla dagtid utan hela dygnet. En lång rad åtgärder har genomförts och mätningar visar att såväl antalet aktiviteter som besök har ökat inom Purple Flags fyra tidszoner. De visar omtanke och lyhördhet för sina invånare och besökare genom sina ständiga förbättringar och ambitioner att skapa ett trivsamt, tryggt, säkert och levande Västerås dag- som kvällstid – helt enligt Purple Flags intention. Särskilt betryggande är det att man nu också lyckats implementera Purple Flags fokusområden i kommunens handlingsplan och därmed säkrat det fortsatt viktiga arbetet för en attraktiv stad för såväl dagens som framtidens generationer.

I år firar Västerås Citysamverkan 20 år och är en del av Västerås jubileumsår 2017.

Källa: Västerås citys webbplats