Tag: Reformationsåret

29 Apr

Luther - Död eller levande?

22 Mar

Fri att förändra: Mod som förändrar världen

11 Mar

Från luther till Lloyd Webber - En musikalisk resa

11 Mar

På tur med Luther

22 Feb

Föredrag om reformationen med professor Dick Harrison

Reformationen 500 år: arbetet pågår

05 Apr

Reformationsriksdagen i Västerås 1527

22 Feb

Reformationsstaden Västerås - lunchföreläsning med Dick Harrison.

02 Jun

Världens fests Musikfestival – den stora finalen!

11 Mar

Reformation Roadmap