Stureskåpet

4 år sen.

Lika gammalt som Västerås Domkyrka i sin nuvarande form är det praktfulla ”Stureskåpet”, högaltarets altarskåp. Detta skåp skänks år 1516 av riksföreståndaren Sten Sture d.y, därifrån kommer namnet. Altarskåpet är tillverkat i Antwerpen.