Son med världsrykte: Olof Rudbeckius

4 år sen.

Lika driftig och lika ryktbar som sin far Johannes Rudbeckius, är Olof Rudbeck. En man med många sidor: född i Västerås, senare världsberömd naturforskare, historiker och professor i medicin vid Uppsala universitet. Rudbeck upptäcker redan som 23-åring de kärl som senare ska kallas lymfkärl. Med upptäckten ger han Sverige och sig själv världsrykte. Rudbeck är en föregångare till Carl von Linné och anlägger en botanisk trädgård i Uppsala som ännu är i drift.

Rudbeck är ett av de viktigaste namnen inom göticismen: ett överdrivet förhärligande av Sverige i verket Atlantica, utgivet 1677-1702 (han hinner aldrig avsluta arbetet). Här gör Rudbeck Sverige till den civilisationens vagga; bland annat hävdar han att namnet på den grekiska halvön Peloponnesos i själva verket härstammar från den svenska termen ”Pelle på näset.”

Schablonmålningarna finns även i övriga delen av domkyrkan men tas bort vid en renovering åren 1958-1961. Vid denna period tillkommer även kororgeln, som tillverkas i Danmark. Domkyrkan har totalt fyra stycken orglar: läktarorgeln som färdigställs år 1898, kororgeln, orgeln i apostlakapellet och ett mindre orgelpositiv.