Maskinkontrollrummet ©Ångkraftverkets vänner

Röster från förr

4 år sen.

Ångkraftverkets vänner är en lokal och ideell sammanslutning som verkar för Ångkraftverkets betydelse för ångkraftsgenereringens utveckling i Sverige. Under 2009 och 2010 intervjuar Ångkraftverkets vänner tidigare anställda, totalt under 74 år – från 1917 till 1991.

Här finns röster från förr som berättar om vardagen i Ångkraftverket.

(Hitta till intervjuerna på webbsidan: Under Att arbeta här hittar ni kapitlet De anställda berättar, där ni kan läsa intervjuerna.)