Västerås domkyrka ©Leon Grimaldi

Renovering och orglar

4 år sen.

Allt i Västerås domkyrka härstammar inte från 1500-talet eller tidigare; varje tid sätter sina spår i kyrkorummet.

Under 1800-talet genomförs flera omfattande renoveringar inuti och utanpå domkyrkan, exempelvis under åren 1856-61 och 1896-1898. Renoveringarna berodde delvis på att den nygotiska stilen slog igenom. De renässans och barock-detaljer som fanns avlägsnades. Även valven omformades och fler pelare byggdes in. Ovanför den stora orgelläktaren ser vi idag rester av en schablonmålning i nygotisk stil från 1896-1898.