Västerås domkyrka ©Andreas Söderqvist

Reformationen och klostren

4 år sen.

Det är inte bara dominikanerklostret i Västerås som plockas ner, tegelsten för tegelsten, när reformationen idéer vinner mark i 1520-talets Europa. Efter riksdagen i Västerås 1527 avskaffas klostren, helt i linje med Martin Luthers lära.

Luther anser att klostren skapar en ”kyrka med två våningar” som han säger: de ”vanliga” kristna befinner sig på bottenvåningen och klosterfolk och präster befinner sig på den andra. Under medeltiden fram till reformationen är klostren sin tids viktigaste kulturinstitution inte bara för religion och tro, utan även för vetenskap och forskning.

Luther skapar en ny klosterregel, Lilla katekesen. Den publiceras 1529 och beskriver den dagliga andakten och grundläggande regler för exempelvis äktenskap, föräldraskap och förhållandet mellan tjänare och herrefolk.