Campus Västerås ©Mälardalens högskola

MDH i siffror

4 år sen.

På Mälardalens högskola, MDH, finns i dag (2017) 15 000 studenter, 900 medarbetare, 472 lärare, 85 professorer, 218 forskarstuderande, 73 forskarstuderande som finansieras av näringslivet och enskilda företag, 1 000 kurser och 55 program.

Mälardalens högskola firar 40 år i år och är en del av Västerås jubileumsår 2017.