Mälardalens högskola

Mälardalens högskola 40 år: lärosäte i medvind

4 år sen.

En högskola med samverkan i sitt DNA. På båda sidor Mälaren bildar Eskilstuna och Västerås en sammanhållen högskola med 14 000 studenter och 900 medarbetare.

Den 1 juli 1977 tar ett långhårigt sommarsverige industrisemester. Landet är fullt av klapprande träskor, ringlande husvagnskaravaner och ABBA i transistorn på stranden. Första juli innebär också starten för ett nytt högskoleprojekt i Västerås och Eskilstuna.

Först en kort bakgrund: under 1900-talet växer svensk industri och efterfrågan på arbetskraft. En verkstadsboom efter andra världskrigets slut ökar trycket på landets högskolor. Genom ett samarbete med KTH startar Asea civilingenjörsutbildning i Västerås 1946, en pålitlig plantskola som drivs en bit in på 1960-talet.

I samband med U68, utbildningsutredningen 1968, beslutas om 19 nya högskoleorter i Sverige. År 1977 startar flera nya lärosäten i landet, bland annat Högskolan i Eskilstuna och Västerås.

Den förste rektorn på den nya högskolan i Eskilstuna och Västerås, Ivan Öberg, rekryterar lärare från gymnasieskolor och från Uppsala universitet. Totalt ryms ett 70-tal namn i personkatalogen. Högskolan har ett par hundra studenter och erbjuder kurser som till exempel lagbasutbildningen på 20 poäng med inriktning på datateknik i byggprocessen.

En högskola på två orter på var sin sida om Kvicksundsbron, så ser det ut än idag. Under 70- och 80-talet har högskolan stadiga uppväxtår; antalet studenter fördubblas. År 1985 inrättas den första distansutbildningen i Ekonomisk planering – tekniskt toppmodern för tiden eftersom studenterna använder bärbara datorer.

År 1993 får lärosätet sin nuvarande logotyp och namn; det smala strecket är Mälaren med krafterna Västerås och Eskilstuna på varsin sida som två spända segel i medvind.

Högskolan har med sig tekniken från första början. Under åren ska teknikutbildningarna inom automatik och robotteknik bli världsledande. År 2002 får Mälardalens högskola medel från innovationsmyndigheten Vinnova för att starta Robotdalen och göra Mälardalsregionen ledande inom robotsystem.

När industrin tvärbromsar under finanskrisen 2008-2009 drabbas Volvo och regionen hårt. Mälardalens högskola tar initiativet till Prepare där varslad personal får forska på sina arbetsplatser för att återvända till jobbet med ny kunskap när konjunkturen vänder.

Den djupt rotade närheten till en industri i ständig utveckling ger Mälardalens högskola en tät kontakt med ABB, energibolagen i Sörmland och Västmanland, Volvo och Bombardier. Industrin är lika mycket riktmärke som följeslagare; tillsammans tar man de stora stegen med kunskap ut i världen. Överallt i världen finns bitar av Mälardalens högskola i form av samarbetsavtal med 140 lärosäten i 60 länder.

Genom ett strategiskt samverkansarbete med landstingen och kommunerna i Sörmland och Västmanland bidrar högskolan med en kompetensförsörjning och nödvändig forskning inom skola, omsorg, hållbar stadsutveckling och framtidens arbetskraft.

Trots att det totala antalet sökande till landets alla universitet och högskolor minskar, har Mälardalens högskola höga ansökningssiffror. De studenter som kommer till högskolan höstterminen 2019 får ett nytt campus i Eskilstuna att bekanta sig med när Vattenpalatset och Sporthallen förvandlats till lärosäte.

Mälardalens högskola och framtiden? Vi har stärkt forskningsanknytningen i utbildningarna och erbjuder studenterna en högaktuell och kvalitativ utbildning. Den externa forskningsfinansieringen har ökat och Mälardalens högskolas forskning bidrar än mer till att lösa framtidens utmaningar för det omgivande samhället. Mälardalens högskola utbildar och forskar inom områden som stärker konkurrenskraften i regionen och i Sverige, och är en högskola som möter medarbetare och studenter med stolthet.– Paul Pettersson, rektor vid Mälardalens högskola

Det var här framtiden startade.