Martin Luther

Luther blir troende

4 år sen.

Innan Martin Luthers idéer om reformationen nådde Europa, Sverige och Västerås, var teologen en juridikstuderande. Den 2 juli 1505, strax utanför Stotterheim, är den 21-årige Martin Luther på väg tillbaka till universitetet i Erfort efter ett besök hos sina föräldrar. Han överraskas på färden av ett stort åskväder och blixten slår ner alldeles intill. Luther slås till marken av kraften från detta blixtnedslag, blir förskräckt och ropar: ”Vid S:t Anna, jag ska bli munk!”.

Ovädret lägger sig, och mycket riktigt håller Luther sitt löfte. Två veckor efter ovädret, den 16 juli, håller Luther en avskedsfest med sina vänner från universitetet. Dagen efter avsäger han sig alla sina ägodelar och träder in i klostret i Erfort. Så lägger han grunden till sin kommande livsgärning. Tolv år senare är han teologiprofessor och spikar upp 85 teser på kyrkporten i Wittenberg.