Västerås domkyrka ©Leon Grimaldi

Levande ännu efter 500 år

4 år sen.

Västerås domkyrka är än i dag en levande mötesplats för människor, för information och råd om livets stora och små frågor. Kyrkorummet knyter samman besökare under alla årstider med gudstjänster, högmässor, skolavslutningar, konfirmation, bröllop, dop och begravning.

Varje år kommer 200 000 besökare till Västerås domkyrka, ”ett turistmål värt en egen resa” enligt Guide Michelin som givit domkyrkan tre stjärnor.

Men kyrkorummet är aldrig helt statiskt; olika utställningar avlöser varandra. I år finns två utställningar att besöka: en om reformationen som även den fyller 500 år, och en utställning om reliker och värdefulla föremål från kyrkans historia.