Ingenjör får guldmedalj

4 år sen.

I snart 100 år, sedan 1921, har Kungliga Ingenjörsakademien (IVA) delat ut guldmedaljer till uppfinnare, visionärer och forskare i Sverige för årets teknologiska innovationer. Fem gånger har guldglansen nått Ångkraftverket och hedrat personer och deras arbete med utvecklingen av ångturbinaggregat och tornpannor. Ingen annan kraftanläggning i Sverige har tilldelats lika många guldmedaljer!

De personer vid Ångkraftverket som fått guldmedalj är ingenjör Oscar A Wiberg (1930), ingenjör Nils R Forsblad (1931), driftchefen Thure Strand och professor Henrik Edenholm (1939) och överingenjör Uno Blomquist (1957.)