©ICA Hakon AB

Icander

4 år sen.

Affärsbiträdet ICAnder och hans fru MonICA har varit företrädare för ICA två gånger. Första gången gick ICAnder som tecknad serie i ICA-tidningen (koncernens interna tidning) åren 1941-1953. Under rubriken ”Varför är ICAnder så glad?” berättar Gösta Ekholm och Sten Rinaldi. Serien är tänkt att ge Hakonbolagets anställda praktiska råd och kunskap kring exempelvis service och hur man ökar omsättningen i butiken.

År 1971 är ICAnder tillbaka – nu i färg. Guy Sandvik vid Hakonbolagets reklamavdelning tar fram ”en god, jovialisk figur” baserad på den kände komikern och revyartisten Sune Mangs. Under en period för man diskussioner om att engagera Mangs som ny frontfigur för ICA, men förslaget anses bli för dyrt. ICAnder lanseras över hela Sverige sommaren 1971 där artister Towa Carson och Lasse Lönndahl uppträder på lastbilsflak inför 34 000 personer på totalt 76 platser.

År 1973 får ICAnder sällskap av sin ”livsledsagarinna” MonICA. Men några ICA-barn förekommer aldrig. ICAnder och MonICA är livskraftiga som symboler och förekommer i en mängd sammanhang ända inpå 1980-talet.