Västerås Stadsbibliotek ©Pia Nordlander

Hülphers på hyllan

4 år sen.

Köpmannen Abraham Abrahamsson Hülphers (1734-1798) från Västerås har bidragit till Stiftsbibliotekets handskriftssamling. Här finns dagböcker, brev, föreläsningsanteckningar, utländska akademiska handlingar, kungliga författningar och tal till avlidna, så kallade likpredikningar.

Hülphers är en mångsidig man: topograf, musikhistoriker och släktforskare. Inom det senare området är han legendarisk för sina nedteckningar av genealogier i Västmanland och Dalarna, sedan länge till stor nytta för åtskilliga generationer av släktforskare.

Förutom Hülphers arbeten inom genealogi finns också hans arbete om kyrkoorglar, som anses vara det första musikvetenskapliga arbetet i Sverige. Dessutom skriver Hülphers dagböcker från resor i Sverige, Finland och Ryssland. De anteckningarna – som senare trycks som reseberättelser – finns i dag på Stiftsbibliotekets hyllor.