Hakon Swenson ©ica-historien.se

Hakon och kyrkan

4 år sen.

Under många år av 1900-talets första hälft hölls Hakonbolagets (senare ICAs) bolagsstämmor i Västerås Domkyrka. Prakten och utrymmet var inte de enda orsakerna: grundaren Hakon Swenson har en djup gudstro och vill lägga affärsdiskussionerna på ”ett högre plan.” Ofta
inleds bolagsstämmorna med andakt.

Swensons djupa medmänsklighet och känsla för kamratskap är äkta: så fort någon av hans anställda blir sjuk, hör han av sig personligen per telefon. Det händer även att direktör Swenson besöker sina anställda på sjukhuset. I affärer är Hakon Swenson stenhård men för människorna inom ICA-familjen tummar han aldrig på omtanken.