Event

©Västmanlands läns musem
01 Jan 31 Dec

När då var nu – Nya tidens ordning och reda

Plats: Västmanlands läns museum

Den nya tiden var här! Nu gjordes många resor där européerna upptäckte världen. Kunskapen om världen blev större och kartorna mer detaljerade. Vetenskapsmän blickade in i kroppen och ut i rymden. Kyrkan reformerades och vi blev protestanter i Sverige.

Det var även en orolig tid med många krig men det var även en tid där kungar försökte skapa ordning och reda. I städer som Västerås och Arboga drogs gator om och blev rakare. I Västmanland anlades många järnbruk och människor med ny kunskap lockades till länet.

Välkommen och upplev den nya tidens ordning och reda!

Producerad av Västmanlands läns museum.

Läs mer