Event

©Västmanlands läns musem
01 Jan 31 Dec

När då var nu -Modärna tider

Plats: Västmanlands läns museum

Om Västmanlands historia under 1800-1900-talet. En tid då stora förändringar skedde i Sverige och i Västmanland. Vi gick från att vara ett land som folk flydde från, till ett land som folk flyr till.  Genom folkrörelser och kamp fick vi demokrati, jämställdhet och rättigheter för fler.
Bra bostäder, skolor och sjukhus för alla blev ett motto. Människor flyttade från landsbygden och från andra länder till städer och nya samhällen över hela länet.

Elektriciteten förändrade människors liv. Tåg, cyklar, bilar och flygplan, telefoner, TV, radio och datorer var nya uppfinningar som gjorde att världen krympte.

I Västmanland blomstrade industrierna. Järnet blev till stål och moderna produkter. Prylar tillverkades och såldes i nya affärer. Folk gick på bio, till Folkets park och åkte på semester. Tonåringarna chockerade vuxenvärlden.

Välkommen in i det nya och moderna Västmanland!

Producerad av Västmanlands läns museum

Läs mer