Event

Västerås jubileumsår 2017
03 Maj

Nåden och antisemitismen – Vad hos Luther är värt att fira?

Plats: Västerås domkyrka
Tid: 17:30

Docent Eskil Franck har varit överintendent för Forum för levande historia, rektor vid Lärarhögskolan i Stockholm och vid Svenska kyrkans pastoralinstitut med mera. I en föreläsning ger han sin personliga bild av Martin Luthers positiva och negativa sidor: Hur vi idag hantera helheten av både den goda och den förkastliga sidan?