Event

Erik Hahr ©Västerås Konstmuseum
01 Feb

Föreläsning: Erik Hahr- Stadsbyggaren och arkitekten som formade Västerås!

Plats: Karlsgatan 2
Tid: 18:00

Erik Hahr var arkitekten som formade Västerås under den dynamiska tid då industrin expanderade och ett nytt samhälle växte fram. Han ritade det mesta både före, under och efter tiden som stadsarkitekt 1909-1935: enfamiljsvillor för borgerskap och industriledare, flerfamiljshus för arbetarna, stadshotell, skolor och industribyggnader. Hans hus var alltid i takt med tiden. Från det sena 1800-talets nationalromantik, via jugend och 1920-talsklassicism till 1930- och 1940-talens funktionalism. Hahrs gärning skildras i en ny bok av Jan-Åke Alkeblad, Anders Lif och Ylva Öhlander, utgiven av Västmanlands läns museum. De berättar om arkitekten Hahr och hans livsverk.

I samarbete med Västerås konstmuseum, Västmanlands läns museum och Västerås Konstförening.

Läs mer