Event

Marie-Louise Rodén
17 Okt

Föredraget Drottning Christina och böckerna – läsare, författare, samlare

Plats: Hörsalen, Västerås stadsbibliotek
Tid: 18:00

Marie-Louise Rodén, professor i historia, berättar i föredraget Drottning Christina och böckerna – läsare, författare, samlare bl.a. om ”Nordens Minerva” som kulturmecenat. Bland de utländska gäster som inbjöds till Christinas hov fanns flera av tidens framstående bibliotekarier. De kungliga bok- och handskriftssamlingarna berikades av krigsbyten. När Christina efter sin abdikation 1654 bosatte sig i Rom förde hon med sig ett ansenligt bibliotek. Rodéns biografi om Christina från 2008 tilldelades Axel Hirschs pris av Svenska Akademien.

Arr. Stadsbiblioteket, Europaklubben