Elba

Elbafärjan K-märks

4 år sen.

Statens Maritima Museer har nu beslutat att K-märka passagerarfartyget M/F Elba, som drivs av Rederi Mälarstaden.

Motiveringen från Statens Maritima Museer för detta låter som följande:
Motivet att K-märka Elba är tydliga. Fartygets historia är de traditionella för de mindre passagerarfartygen i lokalsjötrafik. Förändringarna av Elba har skett vid flera tillfällen och har hela tiden syftat till att upprätthålla fartygets ursprungliga funktion, de ingår därför i fartygets historia. Skicket i dag som motoriserat passagerarfartyg följer traditionen för denna typ av fartyg och speglar väl utvecklingen för den lokala sjöfarten.

Fartyget har haft Västerås som hemmahamn i 100 år. Det finns ett gott dokumentationsmaterial som beskriver fartygets historia. M/F Elba är samhällshistoriskt och teknikhistoriskt intressant.

Det är mycket glädjande att ett av stadens största varumärken har fått sin K-märkning. Att detta också sker under Västerås och Elbafärjans jubileums år 2017, då färjan fyller 120 år varav firar 100 år i Västerås, är extra glädjande!

K-märkning Elbafärjan
K-märkning Elbafärjan