Kvarteret Igor ©Pia Nordlander

Årets stadskärna i Sverige

4 år sen.

Västerås blev Årets stadskärna 2013 (med Örebro på andraplats och Varberg på tredje) vid en bankett i Visby. Där fick Västerås Citysamverkan svart på att vitt att samverkan mellan olika aktörer, branscher och inriktningar fungerar. Några av de stora och viktiga projekt som Västerås Citysamverkan var med att driva igenom var uppryckning av Västerås innerstad genom radikal ombyggnad. Resultatet blev Gå-City, en skönare och grönare stadsupplevelse till fots med ytor där människor passerar och möts.

Här är ett utdrag ur juryns motivering: ”I ett starkt och brett samarbete har man har jobbat såväl med de stora infrastrukturåtgärderna i staden som att utbilda över 500 näringsidkare i service och bemötande. Tillsammans har man gjort en resa och förändrat stadens image från en klassisk industristad till ett besöksmål med ett förtätat och attraktivt centrum med boende och handel och med en glad och välkomnande attityd. Öppenhet genomsyrar citys arbete!”

Västerås Citysamverkan firar 20 års jubileum i år och är en del av Västerås jubileumsår 2017.