Anor och avtryck

4 år sen.

Vid en snabb, van blick är det Västerås domkyrka och den storslagna tegelfasaden… men den som går upp nära intill, över gruset och kikar på varje tegelsten ska upptäcka avtrycken. Avtrycken av händer, fingrar, när teglet ännu inte torkat ordentligt.

Mycket talar för att denna finger- och handavtryck som frusit fast i tiden, för evigt bevarade, kommer från mitten av 1800-talet när Västerås domkyrka restaurerades både på insidan och utsidan.

Avtrycken i teglet saknar medeltida anor, även om det är frestande att tänka sig att de sett trafik och människor i Västerås passera under fem århundranden.
De avtryck som finns att betrakta på domkyrkofasaden i dag har sett trafik och människor passera i snart 200 år.