Ångkraftverket 100 år

Ångkraftverket 100 år – reservkraftverk och landmärke

5 år sen.

Den 18 våningar höga byggnaden vid Mälarens strand är under 1900-talet regionens och senare hela Sveriges reservkraftverk. Från och med 1 augusti 2017 blir en del av Ångkraftverket ett hotellkomplex med 227 rum, granne med Kokpunkten Actionbad. Det gamla kraftverket får nytt liv och ger kraft till framtidens hotellgäster och konferensbesökare.

Ångkraftverkets fyra skorstenar står kalla sedan snart 50 år. Bara vinden leker i de stora svarta gapen. Röken som stiger från skorstenarna finns bara på svartvita bilder. Ändå är både byggnaden och verksamheten som pågått här svensk industrihistoria.

Industrihistoria, ja. Och inte bara för Västerås och Västmanland, utan även för hela Uppland i begynnelsen. Ångkraftverket är ursprungligen en reserv till Älvkarleby vattenkraftstation, invigt 1915. Anledningen är praktisk: vattenkraftstationen är beroende av Dalälven, men älvens vattenföring varierar och därför planeras samma år en koleldad ångreservstation när vattenflödet inte räcker till. Den är klar för start 1917.

Effektbehovet från industri och hushåll varierar över tid. Ångkraftverket i Västerås ska även klara att effektmässigt stödja Älvkarleby-nätet. Ibland gäller det några timmar under morgon och kväll, ibland halvårsvis.

Västerås är vid den här tiden en ypperlig plats för en sådan reservstation. Staden och regionen växer under 1900-talets första årtionden och väntas få ett allt större behov av elkraft i framtiden. Tillgängligheten är stor, tack vare transporter med båt, tåg och landsväg. Närheten till Mälaren för kylvatten och torvmossarna i Ramnäs och Trummelsberg som ger bra bränslereserver är ytterligare två fördelar.

Det finns också försvarstekniska poänger att placera en reservstation längre inåt landet. Första världskriget pågår när stationen börjar byggas 1915.

Stadsarkitekten Erik Hahr skapar en industrikoloss och landmärke som enkelt kan byggas ut framöver. En 55 meter hög tegelbyggnad, ritad i nationalromantisk stil som Kungliga Vattenfallstyrelsen önskat. Intill skapar Erik Hahr bostadslängor för verkets driftspersonal – för att snabbt kunna starta upp verket vid behov. Hahr är inspirerad av tysk och engelsk arkitektur.

Redan 1919 sker den första utbyggnaden av Ångkraftverket, något som planerats under två år. Pannhuset byggs ut, får två nya pannor och ytterligare en ångturbingenerator installeras. Ångkraftverkets kapacitet fördubblas.

1920- och 1930-talen innebär ständiga utökningar. Nya pannor byggs för att förse nya turbingeneratorer med ånga, allt i världsklass. Tornpannorna som reser sig mot skyn nere vid Kraftverkshamnen blir de första i sitt slag i hela världen. Det går att komma igång snabbt med elproduktionen; från kall panna till el ut på nätet tar det mindre än en halvtimme.

Ångkraftverket får världsrykte och lockar internationella besökare.

Under sena 1940-talet och i början av 1950-talet byggs nya stora tornpannor – där The Steam Hotel snart invigs – för att förse nya turbiner med ånga.  Allt byggs i den större skalan och skapar nya världsrekord i storlek och effektivitet.

I mitten av 1950-talet är Ångkraftverket Europas näst största, fossileldade ångkraftverk och den tredje största kraftstationen i Sverige i alla kategorier. År 1954 levereras den första fjärrvärmen och under kommande 10 år går Ångkraftverket tidvis på högtryck. Det råder så kallade torrår och vattenföringen i Sveriges älvar räcker inte till.

Den ivriga verksamheten under 1960-talet blir kraftverkets gyllene final. I slutet av decenniet fasar Sverige ut ångkraften och introducerar kärnkraften. Bolaget Vattenfall beslutar att lägga ner Ångkraftverket; efter 1979 är stationen inte längre i kommersiell drift. Den verkliga nedläggningen sker 1982 och ett 90-tal anställda omplaceras. Ångkraftverket tas ur definitivt bruk år 1995 och byggminnesförklaras fyra år senare.

Nästan 20 år dröjer innan ångan på nytt stiger från byggnaden – från den nära 40-gradiga utomhuspoolen i Kokpunkten. Actionbadet invigs i augusti 2014 efter tre års arbete och en försenad byggstart på grund av den ekonomiska krisen i Sverige.

Sensommaren 2017 får Kokpunkten Actionbad sällskap. Strax intill öppnar hotell-, spa- och konferensanläggningen The Steam Hotel, där även ett science center planeras i angränsande lokaler. I hotellets industriella atmosfär anar nutida och framtida besökare Ångkraftverkets betydelse för 1900-talets infrastrukturbygge i Sverige under 60 år av ljus och värme.

Läs mer om ångkraftverket