©Vattenfall

Adam-planerna

4 år sen.

År 1957 togs beslut om att en värmeproducerande kärnreaktor skulle byggas i Västerås. Denna reaktor skulle få namnet Adam. Fjärrvärmeutbyggnaden för Västerås startade i ångkraftverket redan tre år tidigare, 1954.

Men någon kärnreaktor med namn Adam hamnar aldrig i Västerås. Ändras planer gör att anläggningarna i stället hamnar i Ågesta. Ambitionerna var det inger fel på, det går att se på den här informationsfilmen från Vattenfall vid tiden för Adam-planerna (min 27.41):