Västerås jubileumsår 2017

Västerås jubileumsår 2017

I Västerås är vi alltid på väg med full fart mot framtiden. Här startar hela tiden nya verksamheter, idéer, tankar, metoder och innovationer.

En vanlig vardag är de inte så lätta att se, men vid jubileer märker vi dem. Då får vi chansen att stanna upp en stund och se vilken betydelse vi spelar för Sverige och världen – just nu och i framtiden. I Västerås är allt möjligt – staden utan gränser.

Här berättar vi historierna kring händelserna och avtrycken, kända som okända, som gjort Västerås till den stad den är i dag och som firar jubileum under 2017. Det var här framtiden startade.

JUBILEUMSÅRETS HÄNDELSER 2017

• Stiftsbiblioteket, 700 år
• Reformationen i Sverige, 500 år
• Västerås domkyrka, i sin nuvarande form, 500 år
• Elite Stadshotellet Västerås, 110 år
• ICA, 100 år
• Västerås Ångkraftverk, 100 år
• Elbafärjan i Västerås, 100 år
• H&M, 70 år
• Pizzan i Sverige, 70 år
• IrstaBlixten, 50 år
• Mälardalens högskola, 40 år
• Västerås Cityfestival, 25 år
• Västerås Citysamverkan, 20 år


Västerås jubileumsår är ett samverkansprojekt mellan flera aktörer. Denna webbplats administreras av Västerås stads bolag Västerås Marknad & Näringsliv AB.

Bolaget har i uppdrag att i samverkan med näringsliv och andra aktörer utveckla Västerås som en attraktiv boende, arbets-, etablerings-, besöks- och mötesort samt marknadsföra platsvarumärket Västerås. Bolaget arbetar också för att öka intresset för teknik och naturvetenskap för att därigenom bidra till att stärka Västerås kompetensförsörjning.