Västerås jubileumsår 2017

Västerås jubileumsår 2017

I Västerås är vi alltid på väg med full fart mot framtiden.
Här startar hela tiden nya verksamheter, idéer, tankar, metoder och innovationer.

En vanlig vardag är de inte så lätta att se, men vid jubileer märker vi dem.

Då får vi chansen att stanna upp en stund och se vilken betydelse vi spelar för Sverige och världen – just nu och i framtiden. I Västerås är allt möjligt – staden utan gränser.

Här berättar vi historierna kring händelserna och avtrycken, kända som okända, som gjort Västerås till den stad den är i dag och som firar jubileum under 2017. Det var här framtiden startade.

Det var här framtiden startade.

JUBILEUMSÅRETS HÄNDELSER 2017
• ICA 100 år
• H&M 70 år
• Stiftsbiblioteket 700 år
• Mälardalens högskola 40 år
• Västerås Ångkraftverk 100 år
• 500 år av reformation
• Västerås domkyrka i sin nuvarande form 500 år
• Elbafärjan 100 år i Västerås
• IrstaBlixten 50 år
• Pizzan i Sverige 70 år
• Västerås Cityfestival 25 år
• Västerås Citysamverkan 20 år
• Elite Stadshotellet Västerås 110 år


Västerås jubileumsår är ett samverkansprojekt mellan flera aktörer. Denna webbplats administreras av Västerås stads bolag Västerås Marknad & Näringsliv AB.

Bolaget har i uppdrag att i samverkan med näringsliv och andra aktörer utveckla Västerås som en attraktiv boende, arbets-, etablerings-, besöks- och mötesort samt marknadsföra platsvarumärket Västerås. Bolaget arbetar också för att öka intresset för teknik och naturvetenskap för att därigenom bidra till att stärka Västerås kompetensförsörjning.